/ 1 نظر / 24 بازدید
رضا

اگر پنجاه میلیون ریال (!)برای یک فصل سوشا مکانی بدهند، باز هم زیادی دادند و پول را اسراف کرده اند!!! مفت هم باشد،باز سوشا نمی ارزد! اما چهار میلیارد تومان هم برای یک دروازه بان خوب و مطمئن، کم است، همین طور برای یک دفاع خوب و مستحکم و قابل(!) پرسپولیس به دو دروازه بان خیلی خوب و سه دفاع مستحکم نیاز فوری دارد! با این شرایط بی پولی و عدم خصوصی سازی، بعید است که این خواسته؛ برآورده شود و بنابر این رتبه لیگ چهاردهم هم برای فصل بعد ، آرزوی منطقی به شمار می آید! شما با این نظر، موافقید؟